Dodatni programi

Engleski jezik

Kraći program engleskog jezika (vodi odgojiteljica educirana za rad po tom programu).

Sportski program

Sportski program (vodi odgojiteljica educirana za rad po tom programu) provodi se sa svom djecom i besplatan je za svu djecu polaznike vrtića.

Program male škole

Program male škole (vodi odgojiteljica educirana za rad po tom programu) provodi se sa svom djecom, a najintenzivnije s djecom u dobi pred polazak u školu i besplatan je za svu djecu polaznike vrtića.