UPISI U VRTIĆ ZA 2020/21 PEDAGOŠKU GODINU

  • Predaja zahtjeva od 27.05.2020 - 05.06.2020.
  • UPISI: od 05.06.2020.-22.06.2020. ili do popunjenja slobodnih mjesta

DOKUMENTI ZA UPIS

  • Zahtjev za upis
  • Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i preslike osobnih iskaznica roditelja.
  • Potvrda o zaposlenju roditelja (ako su zaposleni)
  • Potvrda liječnika da dijete može pohađati vrtić
  • Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice cijepljenja za dijete

DOKUMENTI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU (od Grada Zagreba)